Регіональний офіс водних
ресурсів у Рівненській області

Структура апарату Регіонального офісу водних ресурсів у Рівненській області

 • Служба з управління інфраструктурою

  Провідний інженер з організації експлуатації та ремонту – Лескова Наталія Іванівна

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  63-29-63

   Основні завдання:

  • реалізація разом із структурними підрозділами державної політики щодо розвитку водного господарства і меліорації земель, експлуатації меліоративних систем у Рівненській області;
  • участь у розробці та реалізації цільових державних і регіональних програм з питань водного господарства, меліорації земель та експлуатації об’єктів державного водогосподарського комплексу;
  • розробка планів виконання комплексу робіт з експлуатації, поточного і капітального ремонту водогосподарських об`єктів державної власності;
  • організація роботи з експлуатації, капітального та поточного ремонту меліоративних систем, протиповеневих водогосподарських споруд, водосховищ, інших об’єктів міжгосподарського значення;
  • організація проведення підвідомчими організаціями моніторингу меліоративного стану осушуваних земель, технічного стану меліоративних систем;
  • проведення інвентаризації та паспортизації міжгосподарських меліоративних систем;
  • участь у розгляді поданих для погодження матеріалів на проведення інженерних робіт на меліоративних системах;
  • спільно із іншими структурними підрозділами приймає участь в розробці та виконанні заходів щодо підготовки підвідомчих організацій до роботи в осінньо-зимовий період;
  • координація роботи експлуатаційних служб та відділів експлуатації підвідомчих організацій та надає їм методичну та практичну допомогу з питань експлуатації водогосподарських об’єктів;
  • виконання функцій замовника по проектуванню і будівництву меліоративних, водогосподарських, природоохоронних та промислово-цивільних об’єктах;
  • забезпечення виконання інвестиційних програм в галузі водогосподарського будівництва, введення в експлуатацію виробничих потужностей і об’єктів, вирішення питань постачання матеріально-технічних ресурсів, які поставляє замовник;
  • участь у відборі площ і підготовка завдань на проектування меліоративних, водогосподарських, природоохоронних та виробничо-цивільних об’єктив;
  • заключення договорів на проектно-вишукувальні роботи для будівництва майбутніх років і об’єктів будівництва поточного року;
  • організовує проведення експертизи проектно-вишукувальних робіт і проектно-кошторисної документації на будівництво;
  • проведення інвентаризації проектно-кошторисної документації;
  • складання річних та перспективних планів інвестиційних програм у галузі водогосподарського, природоохоронного та промислово-цивільного будівництва з усіх джерел фінансування;
  • здійснення контролю та технічного нагляду за будівництвом, відповідністю вартості об’єму і якості виконаних робіт до проектно-кошторисної документації, а також строками тривалості будівництва, технічним умовам на виробництво і приймання робіт;
  • участь в обстеженні і оформленні актів на приховані і спеціальні роботи, недопущення подальшого виконання робіт, без наявності актів;
  • забезпечення подання заявок на постачання енергетичного і силового обладнання для стаціонарних та пересувних насосних станцій та інших об’єктів, які будуються;
  • ведення обліку виконаних робіт, проведення перевірки якості матеріалів,  інструментальна перевірка об’ємів виконаних робіт;
  • своєчасне оформлення і передача підряднику в установленому порядку змін проектно-кошторисної документації;
  • забезпечення передачі експлуатаційній організації виконавчої документації, повний перелік передачі обладнання передбаченого проектом;
  • відповідно до Положення «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» приймає участь у роботі комітету з конкурсних робіт по проведенню закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.

   

  Служба ведення кадастру, моніторингу вод та басейнової взаємодії

  Провідний фахівець з використання водних ресурсів – Фесенко Віталій Вадимович

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

   62-09-76

  Основні завдання:

  • здійснення реалізації державної політики щодо забезпечення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах;
  • здійснення державного обліку та аналізу стану водокористування в області (по басейнах, районах, галузях економіки) шляхом проведення аналізу та узагальнення прийнятих від водокористувачів звітів про водокористування (форма 2-ТП (водгосп));
  • забезпечення ведення державного водного кадастру;
  • участь у розробленні та реалізації загальнодержавних, міждержавних і регіональних програм використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів, захисту сільських населених пунктів від шкідливої дії вод;
  • участь в розробці заходів РОВР у Рівненській області та підвідомчих організацій, пов’язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист населених пунктів і земель, та контроль за виконанням цих заходів;
  • організація виконання робіт по здійсненню моніторингу довкілля у частині контролю якості поверхневих вод за радіологічними та гідрохімічними показниками;
  • розглядає матеріали по наданню висновків щодо отримання дозволів на спеціальне водокористування, правил експлуатації водогосподарських об’єктів, режимів роботи водних об’єктів,  проектів договорів оренди водних об’єктів, проектів паспортів водних об’єктів тощо;
  • здійснення заходів та внесення пропозицій з питань раціонального використання, охорони та відтворення водних ресурсів;
  • пропаганда екологічних знань, прищеплення населенню області дбайливого ставлення до довкілля, проведення разом з громадськими організаціями заходів, спрямованих на відродження джерел, річок та водойм.

   

  Відділ бухгалтерського обліку та звітності, економіки та фінансів

  Головний бухгалтер-начальник відділу – Величко Олександр Миколайович

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

   62-32-67

   Основні завдання:

  • ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності бюджетної установи та складення звітності;
  • відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуванням) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
  • забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів;
  • забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
  • запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;
  • організація розроблення кошторисів доходів і видатків Державного бюджету по бюджетних програмах КПКВ 2407050, КПКВ 2407060, КПКВ 2407070;
  • забезпечення розроблення штатних розписів загального і спеціального фонду бюджету відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1298 від 30.08.2002 року;
  • надання допомоги підвідомчим організаціям з питань, що належать до компетенції відділу;
  • здійснення економічного аналізу фінансово-господарської діяльності водогосподарських організацій;
  • здійснення використання бюджетних коштів на експлуатаційні потреби, забезпечення роботи з установами державного казначейства з фінансування та розподілу асигнувань із Державного бюджету;
  • контроль виконання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, виробничої та трудової дисципліни.

   

  Служба енергоефективності, механізації та охорони праці

  Головний енергетик – Лисенко Юрій Андрійович

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Провідний інженер з охорони праці – Григорук Юрій Миколайович

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

   26-57-84

   Основні завдання:

  • організація роботи щодо забезпечення постійної технічної готовності та безперебійної роботи машин, механізмів, автотранспорту та інших засобів механізації, шляхом проведення своєчасних планово-попереджувальних ремонтів, технічних обслуговувань та діагностики;
  • організація надійної роботи насосного та електротехнічного устаткування відповідно до потреб відведення води у найекономічніших режимах;
  • контроль дотримання правил технічної експлуатації і графіків проведення технічних обслуговувань та ремонтів;
  • контроль складання планів та виконання енергозберігаючих заходів;
  • контроль використання електроенергії згідно виділених лімітів;
  • організація роботи щодо списання машин і механізмів, які відпрацювали технічний ресурс і стали непридатними для подальшої експлуатації;
  • організація проведення технічних оглядів землерийної техніки;
  • розробка та організація впровадження заходів з економії електроенергії та підвищення ефективності використання насосно-силового устаткування;
  • контроль своєчасності проведення часткових та повних технічних оглядів вантажопідіймальних машин та періодичних лабораторних перевірок контурів захисних заземлень;
  • контроль своєчасності проведення періодичних перевірок контрольно-вимірювальних приладів згідно Положення про метрологічну службу.

   

  Служба з управлінням персоналом

  Інженер з підготовки кадрів І категорії – Попчук Наталія Петрівна

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  62-00-70

   Основні завдання:

  підготовка та оформлення необхідних документів щодо прийняття, переведення і звільнення працівників;

  планування та організація заходів з питань навчання та підвищення професійної підготовки персоналу; 

  організація роботи щодо проведення атестації працівників її інформаційне та документальне забезпечення;

  підготовка пропозицій та подання документів про представлення на нагородження державними, відомчими нагородами та заохочувальними відзнаками, ведення відповідного обліку; 

  контроль за дотриманням вимог чинного законодавства про працю щодо забезпечення прав, пільг та соціальних гарантій персоналу; 

  організація заходів щодо проходження практики студентами вищих навчальних закладів; 

  координація та контроль роботи служб з управління персоналом підвідомчих організацій з питань, що входять до компетенції служби;

  участь в комплексних документальних перевірках та надання консультаційної допомоги.

   

 

 

Лабораторія моніторингу вод та грунтів

Провідний хімік – Дейнека Леся Іванівна

 63-69-16

Основні завдання.

 •  підготовка проб для проведення вимірювань;
 • проведення вимірювань проб води з метою визначення гідрохімічних і радіологічних показників та проб грунту з метою визначення їх агрохімічних та геотехнічних властивостей згідно з вимогами чинних методик виконання вимірювань ( далі - МВВ);
 • обробка і оформлення результатів вимірювань за встановленою формою;
 • надання оформлених результатів вимірювань за встановленою формою відповідним підрозділам РОВР та замовникам;
 • проведення внутрішнього контролю якості результатів вимірювань;
 • участь у проведенні зовнішнього контролю перевірки точності результатів вимірювань у лабораторії Держводагенства, чка є
  координатором зовнішнього контролю;
 • складання заявок на придбання необхідних засобів вимірювальної техніки, випробувального та допоміжного обладнання, нормативних документів, стандартних зразків властивостей речовин і матеріалів, хімреактивів, мірного посуду, тощо;
 • готування реактивів, стандартних розчинів на базі стандартних зразків;
 • розгляд претензій щодо результатів вимірювань, які можуть надходити від замовника та вживання відповідних заходів;
 • припинення вимірювань за умови відсутності повірених ЗВТ та несправних ЗВТ, а також у разі відсутності необхідної нормативної документації;
 • підтримання в належному стані ЗВТ і забезпечення їх належну експлуатацію, своєчасний ремонт і повірку;
 • здійснення обліку та контролю термінівв придатності стандартних зразків, атестованих розчинів, хімічних реактивів, що використовуються в лабораторії;
 • Надання юридичним та фізичним особам платних послуг, що передбачені чинним законодавством
 • Участь в організації та проведенні сумісних відборів проб на транскордонних ділянках водних об’єктів та виконання вимірювань відповідно до «Програми сумісного аналітичного контролю прикордонних створів» і «Переліку показників і методик їх визначень».
 • Забезпечення виконання завдань покладених на РОВР відповідно до «Програми державного моніторингу вод в системі Держводагентства України», та моніторингу осушувальних земель Рівненської області.

 

Наші контакти

 м.Рівне, вул.Кавказька 7

 (0362) 63-36-43

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 (0362) 62-09-76

 http://rivnevodres.gov.ua

 
Scroll to top