Регіональний офіс водних
ресурсів у Рівненській області

Структура апарату Регіонального офісу водних ресурсів у Рівненській області

Служба з управління інфраструктурою

Провідний інженер з організації експлуатації та ремонту – Лескова Наталія Іванівна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 26-69-02

 Основні завдання:

 • реалізація разом із структурними підрозділами державної політики щодо розвитку водного господарства і меліорації земель, експлуатації меліоративних систем у Рівненській області;
 • участь у розробці та реалізації цільових державних і регіональних програм з питань водного господарства, меліорації земель та експлуатації об’єктів державного водогосподарського комплексу;
 • розробка планів виконання комплексу робіт з експлуатації, поточного і капітального ремонту водогосподарських об`єктів державної власності;
 • організація роботи з експлуатації, капітального та поточного ремонту меліоративних систем, протиповеневих водогосподарських споруд, водосховищ, інших об’єктів міжгосподарського значення;
 • організація проведення підвідомчими організаціями моніторингу меліоративного стану осушуваних земель, технічного стану меліоративних систем;
 • проведення інвентаризації та паспортизації міжгосподарських меліоративних систем;
 • участь у розгляді поданих для погодження матеріалів на проведення інженерних робіт на меліоративних системах;
 • спільно із іншими структурними підрозділами приймає участь в розробці та виконанні заходів щодо підготовки підвідомчих організацій до роботи в осінньо-зимовий період;
 • координація роботи експлуатаційних служб та відділів експлуатації підвідомчих організацій та надає їм методичну та практичну допомогу з питань експлуатації водогосподарських об’єктів;
 • виконання функцій замовника по проектуванню і будівництву меліоративних, водогосподарських, природоохоронних та промислово-цивільних об’єктах;
 • забезпечення виконання інвестиційних програм в галузі водогосподарського будівництва, введення в експлуатацію виробничих потужностей і об’єктів, вирішення питань постачання матеріально-технічних ресурсів, які поставляє замовник;
 • участь у відборі площ і підготовка завдань на проектування меліоративних, водогосподарських, природоохоронних та виробничо-цивільних об’єктив;
 • заключення договорів на проектно-вишукувальні роботи для будівництва майбутніх років і об’єктів будівництва поточного року;
 • організовує проведення експертизи проектно-вишукувальних робіт і проектно-кошторисної документації на будівництво;
 • проведення інвентаризації проектно-кошторисної документації;
 • складання річних та перспективних планів інвестиційних програм у галузі водогосподарського, природоохоронного та промислово-цивільного будівництва з усіх джерел фінансування;
 • здійснення контролю та технічного нагляду за будівництвом, відповідністю вартості об’єму і якості виконаних робіт до проектно-кошторисної документації, а також строками тривалості будівництва, технічним умовам на виробництво і приймання робіт;
 • участь в обстеженні і оформленні актів на приховані і спеціальні роботи, недопущення подальшого виконання робіт, без наявності актів;
 • забезпечення подання заявок на постачання енергетичного і силового обладнання для стаціонарних та пересувних насосних станцій та інших об’єктів, які будуються;
 • ведення обліку виконаних робіт, проведення перевірки якості матеріалів,  інструментальна перевірка об’ємів виконаних робіт;
 • своєчасне оформлення і передача підряднику в установленому порядку змін проектно-кошторисної документації;
 • забезпечення передачі експлуатаційній організації виконавчої документації, повний перелік передачі обладнання передбаченого проектом;
 • відповідно до Положення «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» приймає участь у роботі комітету з конкурсних робіт по проведенню закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.

 

Служба ведення кадастру, моніторингу вод та басейнової взаємодії

Провідний фахівець з використання водних ресурсів – Фесенко Віталій Вадимович

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 62-09-76

Основні завдання:

 • здійснення реалізації державної політики щодо забезпечення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах;
 • здійснення державного обліку та аналізу стану водокористування в області (по басейнах, районах, галузях економіки) шляхом проведення аналізу та узагальнення прийнятих від водокористувачів звітів про водокористування (форма 2-ТП (водгосп));
 • забезпечення ведення державного водного кадастру;
 • участь у розробленні та реалізації загальнодержавних, міждержавних і регіональних програм використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів, захисту сільських населених пунктів від шкідливої дії вод;
 • участь в розробці заходів РОВР у Рівненській області та підвідомчих організацій, пов’язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист населених пунктів і земель, та контроль за виконанням цих заходів;
 • організація виконання робіт по здійсненню моніторингу довкілля у частині контролю якості поверхневих вод за радіологічними та гідрохімічними показниками;
 • розглядає матеріали по наданню висновків щодо отримання дозволів на спеціальне водокористування, правил експлуатації водогосподарських об’єктів, режимів роботи водних об’єктів,  проектів договорів оренди водних об’єктів, проектів паспортів водних об’єктів тощо;
 • здійснення заходів та внесення пропозицій з питань раціонального використання, охорони та відтворення водних ресурсів;
 • пропаганда екологічних знань, прищеплення населенню області дбайливого ставлення до довкілля, проведення разом з громадськими організаціями заходів, спрямованих на відродження джерел, річок та водойм.

 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності, економіки та фінансів

Головний бухгалтер-начальник відділу – Величко Олександр Миколайович

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 26-74-06

 Основні завдання:

 • ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності бюджетної установи та складення звітності;
 • відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуванням) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
 • забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів;
 • забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
 • запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;
 • організація розроблення кошторисів доходів і видатків Державного бюджету по бюджетних програмах КПКВ 2407050, КПКВ 2407060, КПКВ 2407070;
 • забезпечення розроблення штатних розписів загального і спеціального фонду бюджету відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1298 від 30.08.2002 року;
 • надання допомоги підвідомчим організаціям з питань, що належать до компетенції відділу;
 • здійснення економічного аналізу фінансово-господарської діяльності водогосподарських організацій;
 • здійснення використання бюджетних коштів на експлуатаційні потреби, забезпечення роботи з установами державного казначейства з фінансування та розподілу асигнувань із Державного бюджету;
 • контроль виконання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, виробничої та трудової дисципліни.

 

Служба енергоефективності, механізації та охорони праці

Головний енергетик – Лисенко Юрій Андрійович

Провідний механік – Левчук Юрій Васильович

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Провідний інженер з охорони праці – Григорук Юрій Миколайович

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 26-57-84

 Основні завдання:

 • організація роботи щодо забезпечення постійної технічної готовності та безперебійної роботи машин, механізмів, автотранспорту та інших засобів механізації, шляхом проведення своєчасних планово-попереджувальних ремонтів, технічних обслуговувань та діагностики;
 • організація надійної роботи насосного та електротехнічного устаткування відповідно до потреб відведення води у найекономічніших режимах;
 • контроль дотримання правил технічної експлуатації і графіків проведення технічних обслуговувань та ремонтів;
 • контроль складання планів та виконання енергозберігаючих заходів;
 • контроль використання електроенергії згідно виділених лімітів;
 • організація роботи щодо списання машин і механізмів, які відпрацювали технічний ресурс і стали непридатними для подальшої експлуатації;
 • організація проведення технічних оглядів землерийної техніки;
 • розробка та організація впровадження заходів з економії електроенергії та підвищення ефективності використання насосно-силового устаткування;
 • контроль своєчасності проведення часткових та повних технічних оглядів вантажопідіймальних машин та періодичних лабораторних перевірок контурів захисних заземлень;
 • контроль своєчасності проведення періодичних перевірок контрольно-вимірювальних приладів згідно Положення про метрологічну службу.

Лабораторія моніторингу вод та грунтів

Провідний хімік – Дейнека Леся Іванівна

 63-69-16

Основні завдання.

 •  підготовка проб для проведення вимірювань;
 • проведення вимірювань проб води з метою визначення гідрохімічних і радіологічних показників та проб грунту з метою визначення їх агрохімічних та геотехнічних властивостей згідно з вимогами чинних методик виконання вимірювань ( далі - МВВ);
 • обробка і оформлення результатів вимірювань за встановленою формою;
 • надання оформлених результатів вимірювань за встановленою формою відповідним підрозділам РОВР та замовникам;
 • проведення внутрішнього контролю якості результатів вимірювань;
 • участь у проведенні зовнішнього контролю перевірки точності результатів вимірювань у лабораторії Держводагенства, чка є
  координатором зовнішнього контролю;
 • складання заявок на придбання необхідних засобів вимірювальної техніки, випробувального та допоміжного обладнання, нормативних документів, стандартних зразків властивостей речовин і матеріалів, хімреактивів, мірного посуду, тощо;
 • готування реактивів, стандартних розчинів на базі стандартних зразків;
 • розгляд претензій щодо результатів вимірювань, які можуть надходити від замовника та вживання відповідних заходів;
 • припинення вимірювань за умови відсутності повірених ЗВТ та несправних ЗВТ, а також у разі відсутності необхідної нормативної документації;
 • підтримання в належному стані ЗВТ і забезпечення їх належну експлуатацію, своєчасний ремонт і повірку;
 • здійснення обліку та контролю термінівв придатності стандартних зразків, атестованих розчинів, хімічних реактивів, що використовуються в лабораторії;
 • Надання юридичним та фізичним особам платних послуг, що передбачені чинним законодавством
 • Участь в організації та проведенні сумісних відборів проб на транскордонних ділянках водних об’єктів та виконання вимірювань відповідно до «Програми сумісного аналітичного контролю прикордонних створів» і «Переліку показників і методик їх визначень».
 • Забезпечення виконання завдань покладених на РОВР відповідно до «Програми державного моніторингу вод в системі Держводагентства України», та моніторингу осушувальних земель Рівненської області.

 

Наші контакти

 м.Рівне, вул.Кавказька 7

 (362) 26 94 89

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

(362) 26 94 89

 http://rivnevodres.gov.ua

 
Scroll to top